Reumatinėmis ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas
  Pradžia   |   Apie fondą   |   Parama   |   Rėmėjai   |   Foto galerija   |   Mūsų istorijos   |   Reumatinės ligos  

      »  Fondo įstatai
      »  Teisinė informacija

      Fondo veiklos tikslai:
      • teikti paramą vaikams, sergantiems reumatinėmis ligomis;
      • remti reumatologijos mokslo ir praktikos vystymą;
      • organizuoti ir teikti medicininę, materialinę, socialinę, psichologinę ir kitokią pagalbą bei kompensacinę techniką vaikams, sergantiems reumatinėmis ligomis bei jų artimiesiems;
      • kaupti teisinę, socialinę bei kitokią informaciją, reikalingą artimiesiems, auginantiems vaikus, sergančius reumatinėmis ligomis;
      • kaupti medicininę literatūrą apie vaikų reumatines ligas, jų gydymo perspektyvas įvairiose šalyse;
      • skatinti vaikų, sergančių reumatinėmis ligomis, medicininę, psichologinę reabilitaciją ir integraciją į visuomenę;
      • plėtoti sergančių vaikų reabilitaciją sanatorijose, poilsio namuose;
      • organizuoti sergančių vaikų poilsį;
      • esant galimybei, padėti išvykti arba siųsti ligos istorijos išrašą konsultacijoms į užsienio vaikų reumatologines klinikas bei kviestis konsultantus iš užsienio;
      • bendrauti ir dalintis patirtimi su šeimomis: auginančiomis vaikus, sergančius reumatinėmis ligomis, esančiais remisijoje, pasveikusiais, tapusiais neįgaliais, bei jų artimaisiais;
      • remti reumatinių ligų ankstyvosios diagnostikos projektus bei akcijas;
      • informuoti visuomenę apie vaikų reumatinių ligų paplitimą, diagnostiką, gydymo metodus bei rezultatus;
      • remti mokslinių leidinių reumatinių ligų tematika leidybą;
      • teikti paramą medicinos darbuotojams, dirbantiems mokslinį darbą eksperimentinėje ar klinikinėje reumatologijoje;
      • teikti paramą gydytojams, dalyvaujantiems tarptautinių programų įgyvendinime;
      • padėti medikams, vaikų reumatologams, susipažinti su naujausiais gydymo ir tyrimo metodais bei modernia ligonių priežiūra;
      • remti reumatologijoje dirbančių medicinos darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse, seminaruose, mokslinėse konferencijose, simpoziumuose, suvažiavimuose;
      • gerinti Respublikinės Vilniaus Universitetinės vaikų ligoninės vaikų reumatologijos poskyrio techninę ir materialinę bazę;
      • rengti ir vykdyti įvairias programas bei projektus, juose dalyvauti, siekiant suteikti įvairiapusę pagalbą vaikams, sergantiems reumatinėmis ligomis, bei jų artimiesiems;
      • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, draugijomis ir pavieniais asmenimis, skatinti juos įvairiais būdais remti Fondo veiklą;
      • bendradarbiauti su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais, labdaros ir paramos organizacijomis;
      • siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos patvirtintuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos dėl teisės į kvalifikuotą medicininę pagalbą.